Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Konteksty

Deportacja Żydów z Macedonii Wardarskiej, Bełomoria i Pirotu w historiografii bułgarskiej

Bartłomiej Rusin

redakcja@holocaustresearch.pl

Politolog, slawista, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Publikował w „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, „Przeglądzie Geopolitycznym”, czasopiśmie „Balcanica Posnaniensia” oraz pracach zbiorowych. Zainteresowania naukowe: historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej w XIX– XX w., dzieje mniejszości żydowskiej na Bałkanach.

https://orcid.org/0000-0003-1282-4878

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 255-268

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.471

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd bułgarskich prac historycznych (zbiory dokumentów, monografie, prace zbiorowe, artykuły w czasopismach) dotyczących problemu deportacji Żydów z terytoriów anektowanych przez Bułgarię w czasie II wojny światowej (Macedonia Wardarska, Tracja Zachodnia z częścią Macedonii Egejskiej – tzw. Bełomorie, Pirot). Publikacje takie pojawiają się na rodzimym rynku wydawniczym nieprzerwanie od 1945 r., co świadczy o nieustannym zainteresowaniu uczonych bułgarskich kwestią losów mniejszości żydowskiej, pozostającej pod kontrolą władz w Sofii. Do upadku komunizmu w Bułgarii historiografia podlegała jednak wyraźnym ograniczeniom ideologicznym, a oceny formułowane przez uczonych w poszczególnych artykułach czy publikacjach o charakterze zwartym podkreślały rolę ruchu komunistycznego (na czele z późniejszym pierwszym sekretarzem Bułgarskiej Partii Komunistycznej Todorem Żiwkowem) oraz zwykłych obywateli w uratowaniu rodzimej mniejszości od deportacji do obozu zagłady w Treblince. Po rozpadzie bloku wschodniego i uwolnieniu nauki historycznej z gorsetu ideologicznej propagandy, w Bułgarii pojawiły się pozycje podkreślające pozytywną rolę króla Borysa III oraz niektórych polityków bułgarskich (np. Dimityr Peszew), którzy mieli oprzeć się naciskowi politycznemu Berlina w kwestii deportacji rodzimych Żydów. Nadal jednak temat odpowiedzialności Bułgarii za wywózki Żydów z terytoriów anektowanych nie został należycie przebadany, widoczny jest również opór części środowisk naukowych, chcących widzieć swój kraj jako jedyny, który nie uczestniczył w zbrodni Holokaustu.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Rusin, B. (2015). Deportacja Żydów z Macedonii Wardarskiej, Bełomoria i Pirotu w historiografii bułgarskiej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 255-268. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.471

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Konteksty