Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Studia

Gettoizacja Budapesztu 1944–1945. Zarys problemu

Kinga Piotrkowiak-Junkiert

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor, absolwentka Filologii polskiej (2006) i  filologii węgierskiej  (2011)  na  UAM  oraz Międzyuczelnianych  Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”. Autorka monografii  Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertésza wobec Zagłady (2014), współautorka książki Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja (2015), tłumaczka: Imre Kertész, Ostatnia gospoda (2016), Géza Röhrig, Oskubana papuga Rebego. Zmyślone opowieści chasydzkie (2016). Zajmuje się literaturą węgierską wobec Zagłady i dyskursem postkolonialnym na Węgrzech po 1989 r.

https://orcid.org/0000-0003-3682-4135

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 119-138

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.410

Abstrakt

An article refers to the ghettoization of Budapest, which plans was created just after when German troops invaded Hungary on 19 March 1944. Paper presents particular stages of the Jews’ fate in Budapest. Which were: duty of wearing the yellow-stars, establishment of the ‘Yellow-star Houses’ and ‘Protected Houses’, moreover a movement to ghetto, which was established on 5 December 1944. An article contains an analyse of ghettoization theme with an example of the ‘large ghetto’, ‘international ghetto’ and also refers to the people’s fates which rescued Jews (‘Righteous among the Nations’).

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Piotrkowiak-Junkiert, K. (2016). Gettoizacja Budapesztu 1944–1945. Zarys problemu. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 119-138. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.410

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Studia