Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Omówienia

Stan badań nad Zagładą na Węgrzech

Kinga Piotrkowiak-Junkiert

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor, absolwentka Filologii polskiej (2006) i  filologii węgierskiej  (2011)  na  UAM  oraz Międzyuczelnianych  Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”. Autorka monografii  Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertésza wobec Zagłady (2014), współautorka książki Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja (2015), tłumaczka: Imre Kertész, Ostatnia gospoda (2016), Géza Röhrig, Oskubana papuga Rebego. Zmyślone opowieści chasydzkie (2016). Zajmuje się literaturą węgierską wobec Zagłady i dyskursem postkolonialnym na Węgrzech po 1989 r.

https://orcid.org/0000-0003-3682-4135

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 463-469

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.429

Abstrakt

Węgierscy badacze podejmowali dotąd zagadnienia związane z kulturą żydowską i konsekwencjami jej unicestwienia z kilku perspektyw: a) socjologicznej, ukazującej powagę problemu milczenia i wyparcia „tematu żydowskiego” po drugiej wojnie światowej na Węgrzech (István Bibó); b) historycznej, omawiającej losy Żydów węgierskich od czasów Árpáda do współczesności, wyliczającej i opisującej najważniejsze etapy asymilacji i dysasymilacji, a także losy powojenne, w tym znaczenie i rolę Żydów w kształtowaniu się powojennej sytuacji historycznej i stosunków międzynarodowych (Róbert Győri Szabó, Géza Komoróczy, Viktória Bányai i Csilla Fedinec, Ferenc Laczó, Randolph L. Bra- ham); c) politycznej, skupiającej się na historii idei kwestii żydowskiej nad Dunajem w kontekście przemian dziejowych (János Gyurgyák); d) asymilacyjnej, w której fundamentalne znaczenie ma analiza kolejnych pokoleń i ich udziału w życiu codziennym Węgrów, rozwoju lokalnej gospodarki, kultury, życia religijnego, edukacji węgierskiej, czasopiśmiennictwa (Katalin Fenyves); e) tożsamościowej, w której obrębie pokazuje się spuściznę „zamordowanej generacji”, kulturowy wyłom, niedający się wypełnić ani zastąpić (Zoltán Tibori Szabó); f ) etnicznej, w której zbadane zostały wpływy kulturowe dostrzegane w obrębie badań antropologicznych (Hatos, Novák), a także g) z punktu widzenia odpowiedzialności narodowej (István Bibó11) oraz h) wpływu na kulturę węgierską (János Kőbányai12, Ágnes Heller).

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Piotrkowiak-Junkiert, K. (2016). Stan badań nad Zagładą na Węgrzech. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 463-469. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.429

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Omówienia