Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje

Sarah Gunsburger, National Policy, Global Memory: The Commemoration of the „Righteous” from Jerusalem to Paris, 1942–2007

Zofia Wóycicka

woycicka@dhi.waw.pl

absolwentka historii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. W 2007 r. obroniła doktorat w Instytucie Historycznym UW. W latach 2007–2011 pracowała w Centrum Edukacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich, w latach 2011–2015 jako kuratorka w Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Od końca 2015 r. pracowniczka naukowa Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Autorka książek Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944–1950 (2009), wyd. angielskie Arrested Mourning. Memory of Nazi Camps in Poland, 1944–1950 (2013) i Etniczna polityka komunistów: dwa casusy (2010, wspólnie z Agnieszką Nowakowską).

https://orcid.org/0000-0002-9461-2387

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 817-821

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.394

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wóycicka, Z. (2017). Sarah Gunsburger, National Policy, Global Memory: The Commemoration of the „Righteous” from Jerusalem to Paris, 1942–2007. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 817-821. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.394

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje