Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje

Martyna Jonas-Kowalik, Jutro wolni? Komuniści w ruchu oporu w getcie warszawskim

Piotr Kendziorek

piotrkendziorek@yahoo.com

dr, historyk idei i filozof, pracownik Działu Naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Pracę doktorską obronił w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się m.in. problematyką antysemityzmu w perspektywie teorii krytycznej, filozoficzną refleksją nad Zagładą i historią Żydów polskich w XX w. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz książek, w tym: Antysemityzm a społeczeństwo mieszczańskie. W kręgu interpretacji neomarksistowskich (2005), Program i produktywizacja Żydów polskich w działalności CKŻP (2016), Żydowski ruch spółdzielczy w Polsce w pierwszej połowie XX wieku (2020), Filozofia wobec Zagłady. Koncepcje teorii krytycznej, Martina Heideggera i poststrukturalizmu (2022), a także współautorem monografii o debatach poświęconych tzw. kwestii żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej – Die „Judenfrage” in Ostmitteleuropa. Historische Pfade und politisch-soziale Konstellationen (2015).

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 727-732

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1042

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kendziorek, P. (2023). Martyna Jonas-Kowalik, Jutro wolni? Komuniści w ruchu oporu w getcie warszawskim . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 727-732. https://doi.org/10.32927/zzsim.1042

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje