Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Studia

The Comforting Power of Kitsch. The (Esthetic) Meanders of Holocaust Literature

Aleksandra Ubertowska

redakcja@holocaustresearch.pl

adiunkt w Zakładzie Polskiej Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki "Świadectwo-trauma-głos. Literackie reprezentacje Holokaustu" (Kraków 2007).Publikowała m.in. na łamach "Tekstów Drugich", "Pamiętnika Literackiego".

https://orcid.org/0000-0001-6465-321X

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 156-172

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.123

Abstrakt

Artykuł jest próbą zarysowania estetyki kiczu w literaturze o Holokauście. Bazując na rozróżnieniach Abrahama Molesa i Saula Friedlaendera autorka poddaje analizie utwory fikcjonalne „Chłopiec w pasiastej piżamie” Boyne`a i „Łaskawe” J. Littela, wyszczególniając w nich cechy kiczu: opowieść z perspektywy sprawcy, nadmiar stylistyczny, epatowanie okrucieństwem, konformizm artystyczny. W utworach autobiograficznych Romy Ligockiej i Marty Sztokfisz/Edyty Klein znamiona kiczu nosi zbyt ego-centryczna perspektywa narracyjna, a także kamuflowanie auto-fikcjonalnego charakteru rzekomych wspomnień.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ubertowska, A. (2010). The Comforting Power of Kitsch. The (Esthetic) Meanders of Holocaust Literature. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 156-172. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.123

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Studia