Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje

Berel Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea

Aleksandra Ubertowska

redakcja@holocaustresearch.pl

adiunkt w Zakładzie Polskiej Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki "Świadectwo-trauma-głos. Literackie reprezentacje Holokaustu" (Kraków 2007).Publikowała m.in. na łamach "Tekstów Drugich", "Pamiętnika Literackiego".

https://orcid.org/0000-0001-6465-321X

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 416-420

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.249

Abstrakt

Ukazał się polski przekład głośnej książki amerykańskiego historyka idei i filozofa Berela Langa Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea (Act and Idea in the Nazi Genocide), rozprawy znanej polskim odbiorcom dotychczas we fragmentach, opublikowanych na łamach monograficznego numeru „Literatury na Świecie” (nr 1–2, 2004). Książka ta, co warto podkreślić, ukazała się w tłumaczeniu Anny Ziębińskiej-Witek, doskonałej znawczyni twórczości Langa i bliskiej mu problematyki, autorki pracy Holocaust – problemy przedstawiania (Lublin 2005). O wadze, jaką amerykański historyk przywiązuje do tego wydania swojej książki, świadczy, bynajmniej nie kurtuazyjna, przedmowa do polskiego czytelnika, w której Lang pisze o „wyrwie w zbiorowej tożsamości Polaków” (s.13), jaką spowodowała Zagłada Żydów, która skomplikowała i tak wystarczająco zawikłaną historię relacji, łączących Polaków i Żydów. W przedmowie tej odnajdujemy również zdanie, które należałoby potraktować jako formułę, objaśniającą intencje, jakie przyświecały autorowi książki, wskazówkę ułatwiającą jej lekturę: „W pewnym oczywistym sensie historia się nam przydarza, często w oparciu o okoliczności i wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Jednakże sposób, w jaki traktujemy przeszłość, zależy w dużej mierze od nas samych” (s.14)

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ubertowska, A. (2007). Berel Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 416-420. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.249

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Recenzje