Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Sylwetki

Archiwum Żydowskiego Komitetu Narodowego w Warszawie 1943–1944

Noam Rachmilewicz

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwent studiów nad Holokaustem na Uniwersytecie w Hajfie, pracuje jako redaktor, tłumacz i badacz w Archiwum Muzeum Dom Bojowników Gett (Beit Lochamej ha-Getaot); zredagował i przetłumaczył dziesiątki książek; opublikował dwa tomiki poetyckie (2012, 2022).

Archiwum Beit Lochamej ha-Getaot

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 226-236

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1032

Abstrakt

Tekst traktuje o działalności dokumentacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego (ŻKN). Artykuł wyjaśnia kontekst powstania ŻKN oraz opisuje jeden z jego najważniejszych projektów, czyli dokumentację życia i śmierci Żydów podczas drugiej wojny światowej. Z tekstu dowiadujemy się, jak wyglądał proces zbierania informacji, ich kopiowania oraz przekazywania opinii publicznej.

Źródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum Beit Lochamej ha-Getaot

kolekcja Eksponaty, obiekt nr 1175

kolekcja Ewidencja Główna, sygn. 04322, 05373

kolekcja Zbiory, sygn. 75, 2785, 3176, 5672, 5797, 5801, 5804, 5867, 5973, 5980,

, 5994, 6075

Publikacje / publications

Berman Adolf, Ba-makom aszer jaad li ha-goral [Co mi przeznaczył los], tłum. z jid. Szlo- mo Ibn Szoszan, Tel Awiw: Beit Lochamej ha-Getaot we-ha-Kibuc ha-Meuchad, 1978.

Berman Adolf, Mi-jemej ha-machteret [Z czasów podziemia], Tel Awiw: Ha-Menora, 1971.

Głos z otchłani, Warszawa: ŻKN, 1944.

Temkin-Bermanowa Basia, Al ha-archejon szelanu ba-cad ha-ari [O naszym archiwum po stronie aryjskiej], „Jedijot Beit Lochamej ha-Getaot” 1956, nr 2/3 (14/15).

Temkin-Bermanowa Basia, Ir be-toch ir [Miasto w mieście], tłum. z jęz. pol. Uri Orlew, Tel Awiw-Jeruszalaim: Am Owed we-Jad wa-Szem, 2008 (wyd. ang.: Basia Temkin-Berman, City within a City, New York: IP Books & YIvO, 2012).

Temkin-Bermanowa Basia, „Pan Rydzewski”, „Jalkut Moreszet” 1964, nr 2 (kwiecień– maj).

Tomaszewski Irena, Werbowski Tecia, Code Name: Zegota: Rescuing Jews in Occupied Po- land, 1942–1945, Santa Barbara, CA – Denver, CO – Oxford: Praeger, 2010.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Rachmilewicz, N. (2023). Archiwum Żydowskiego Komitetu Narodowego w Warszawie 1943–1944. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 226-236. https://doi.org/10.32927/zzsim.1032

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Sylwetki