Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Sylwetki

„Z dziejów archiwum Żydowskiego Ruchu Podziemnego” Basi Temkin-Bermanowej

Basia Temkin-Bermanowa

redakcja@holocaustresearch.pl

Barbara Engelking

bengelki@ifispan.edu.pl

psycholog, profesor nauk społecznych; w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wraz z Jackiem Leociakiem jest opiekunem naukowym galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Opublikowała m.in. Jest taki piękny, słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945 (2011) oraz (wspólnie z Jackiem Leociakiem) nowe, zmienione, poprawione i rozszerzone wydanie książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (2013, w przygotowaniu wyd. 3), a także krytyczne wydania źródeł: Umierać też trzeba umieć… Mietka Pachtera (2015), Sny chociaż mamy wspaniałe. Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego (2016), „Po wojnie, z pomocą bożą, już niebawem”. Pisma Kopla i Mirki Piżyców o życiu w getcie i okupacyjnej Warszawie (2017) i „Czytając gazetę niemiecką…” Dziennik pisany w ukryciu w Warszawie w latach 1943–1944 Jakuba Hochberga (2019). Współredaktorka (z Janem Grabowskim) i współautorka dwutomowej publikacji Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018).

https://orcid.org/0000-0001-8361-4427

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 216-225

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1031

Abstrakt

Basia Temkin-Bermanowa, współtwórczyni archiwum Żydowskiego Komitetu Narodowego, opisuje jego powstanie, organizację gromadzenia zbiorów i losy materiałów.

Źródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum Beit Lochamej ha-Getaot (Archiwum Muzeum Bojowników Gett)

, Jakub Wiernik, „Rok w Treblince” (także opublikowane przez ŻKN, Warsza- wa 1944)

, Adolf Berman, „Wojna z dziećmi”

, Zygmunt Grynberg, „Raport z szopu Toebbensa”

, Natan Buksbaum, „Żydzi Lwowa pod okupacją niemiecką”

, Mietek Ejchel, „Pamiętnik chłopca” 5971, Relacja Ludwiki Fiszerowej

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego:

/87, Słobodzki Henryk, Dni na krawędzi, wspomnienia

Źródła publikowane / Published Sources

Archiwum Ringelbluma, Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 11: Ludzie i prace

„Oneg Szabat”, oprac. Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein, Warszawa: ŻIH i WUW, 2013.

Adler Stanisław, Żadna blaga, żadne kłamstwo… Wspomnienia z warszawskiego getta, oprac. Marta Janczewska, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagła- dą Żydów, 2018.

Berland Marian, Dni długie jak wieki. Świadectwo z ukrycia od powstania w getcie war- szawskim 1943–1944, Warszawa: Ośrodek Karta, Muzeum Historii Żydów Pol- skich Polin, 2023.

Głos z otchłani, antologia literacka, red. Tadeusz Sarnecki, Warszawa: ŻKN, 1944. Temkin-Bermanowa Basia, Dziennik z podziemia, oprac. Anka Grupińska, Paweł Szapiro,

Warszawa: Twój Styl, 2000.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Temkin-Bermanowa, B., & Engelking, B. (2023). „Z dziejów archiwum Żydowskiego Ruchu Podziemnego” Basi Temkin-Bermanowej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 216-225. https://doi.org/10.32927/zzsim.1031

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Sylwetki