Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Zygmunt Messing – dzieje Żyda o życiorysie niezgodnym z regułą

Jacek Walicki

Jacek.Walicki@uni.lodz.pl

doktor, kierownik Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii UŁ. Główne zainteresowania badawcze to historia Żydów w diasporze w XIX i XX w., historia Polski w okresie międzywojennym i w czasie drugiej wojny światowej. Opublikował m.in.: Synagogi i domy modlitwy w Łodzi (2000), Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.) (2002, współautor), Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926–1930 (2005); współredaktor polskiej i niemieckiej edycji Kroniki getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto (2009)

https://orcid.org/0000-0002-7203-8759

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 8 (2012), strony: 362-382

Data publikacji: 2012-12-02

https://doi.org/10.32927/zzsim.695

Abstrakt

Artykuł pozwala zapoznać się z życiorysem wieloletniego współpracownika tajnych służb niemieckich, Żyda Zygmunta Messinga. Jako jeden z najlepszych agentów łódzkiego Gestapo zorganizował on własną siatkę wywiadowczą, skoncentrowaną na zwalczaniu szmuglu, ale mającą też duże sukcesy w rozpoznaniu ruchu oporu. Po wojnie polskie organa bezpieczeństwa podejmowały wielokrotnie próby jego werbunku

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Walicki, J. (2012). Zygmunt Messing – dzieje Żyda o życiorysie niezgodnym z regułą. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (8), 362-382. https://doi.org/10.32927/zzsim.695

Udostępnij

              Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych