Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Omówienia

Kłopotliwa kategoria. Wokół tomu Świadek: jak się staje, czym jest?

Justyna Kowalska-Leder

j.kowalska-leder@uw.edu.pl

kulturoznawczyni, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie kieruje Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Autorka książek Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego (2009) oraz „Nie wiem, jak ich mam cenić…” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów (2019), a także naukowej edycji dziennika Reni Knoll (2012); współautorka i współredaktorka tomu Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017)

https://orcid.org/0000-0003-4727-4431

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 792-805

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.656

Abstrakt

Autorka omawia interdyscyplinarny tom Świadek: jak się staje, czym jest? pod redakcją Agnieszki Daukszy i Karoliny Koprowskiej, będący podsumowaniem wieloletniej dyskusji o znaczeniu świadectwa i funkcji świadka różnych form przemocy. Skupia się na kwestii świadka Zagłady, odgrywającego dużą rolę w badaniach nad stosunkiem Polaków do Żydów podczas wojny, wykazując, jak nieścisła i wymagająca doprecyzowania jest to kategoria. Porusza też problem świadków nie-ludzkich, a także zagadnienie zakresu władzy świadka i świadectwa oraz instytucji, które na różne sposoby sprawują nad nimi kontrolę

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 2.

Cywiński Piotr M.A., Epitafium… i inne spisane niepokoje, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2012.

Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018.

Engelking Barbara, „Jest taki piękny słoneczny dzień…” Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Foucault Michel, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 1993.

Giddens Anthony, Socjologia, tłum. Alina Sulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny: Fundacja Pogranicze, 2000.

Gross Jan Tomasz, Ten jest z ojczyzny mojej, ale go nie lubię, „Aneks” 1986, nr 40/41.

Grynberg Mikołaj, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec: Czarne, 2014.

Hilberg Raul, Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933–1945, New York: HarperCollins Publisher, 1992.

Hilberg Raul, Sprawcy, ofiary, świadkowie: zagłada Żydów 1933–1945, tłum. Jerzy Giebułtowski, Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Cyklady, 2007.

„Ja, Fiszbajn Branka, opisałam…” Dziennik Brandli Siekierki [w:] „Chociaż sny mamy wspaniałe…” Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego, red. Barbara Engelking, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2016.

Jankowski Stanisław M., Karski. Raporty tajnego emisariusza, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2009.

Klukowski Zygmunt, Zamojszczyzna 1918–1943, Warszawa: Ośrodek Karta, 2008.

Koprowska Karolina, Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków, Kraków: Universitas, 2018.

Kowalska-Leder Justyna, „Nie wiem, jak ich mam cenić…” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2019.

Leociak Jacek, Góry śmieci otulały watą smrodu wszystko, co żyło. (Śmieci w getcie warszawskim w perspektywie środowiskowej historii Zagłady), „Teksty Drugie” 2017, nr 2.

Nałkowska Zofia, Dzienniki, t. 5 (1939–1944), oprac. Hanna Kirchner, Warszawa: Czytelnik, 1996.

Nałkowska Zofia, Medaliony, Warszawa: Czytelnik, 1946.

Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa: Czytelnik, 1988.

Spiegelman Art, Maus: opowieść ocalałego, t. 1–2, tłum. Piotr Bikont, Warszawa: Prószyński Media Wydawnictwo Komiksowe, 2016.

Steinlauf Michael C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, tłum. Agata Tomaszewska, Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, 2001.

Świadek: jak się staje, czym jest?, red. Agnieszka Dauksza, Karolina Koprowska, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2019.

Żemis Stanisław [Stanisław Ż(Rz)emiński], Pamiętniki. Łuków i okolice – getto, oprac. Alina Skibińska, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2017, nr 13.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kowalska-Leder, J. (2020). Kłopotliwa kategoria. Wokół tomu Świadek: jak się staje, czym jest?. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 792-805. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.656

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Omówienia