Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje

Peter Longerich, Himmler. Buchalter śmierci

Tomasz Ceran

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracownik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, autor książek: Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna (2008), Świat idei Jacka Kuronia (2010), „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu na tle ideologii nazistowskiej (2011), wyd. ang. The History of a Forgotten German Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcówka (2015), Im Namen des Führers… Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 roku (2014).

https://orcid.org/0000-0002-5037-6378

Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 673-681

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.499

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ceran, T. (2015). Peter Longerich, Himmler. Buchalter śmierci. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 673-681. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.499

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje