Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Upamiętnienia Zagłady

Wystawa główna Muzeum Polin. Odpowiedź

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0002-4786-8283

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 679-685

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.453

Abstrakt

Ocenianie wystawy głównej Muzeum Polin w odniesieniu do jej założeń jako multimedialnej wystawy narracyjnej jest czymś całkiem innym niż zarzucanie jej, że nie jest wystawą innego typu, opartą na obiektach oryginalnych. Rzekoma analiza krytyczna naszej wystawy głównej tak naprawdę oznacza odrzucenie jej założeń; brakuje jednak krytycznej oceny założeń owej analizy, a mianowicie że na skutek braku obiektów oryginalnych multimedialna wystawa narracyjna to de facto „simulakrum”. Punkt wyjścia wystawy głównej Muzeum Polin stanowi opowieść, a wybrane przez nas podejście to „teatr historii” – opowieść snuta w trójwymiarowej przestrzeni, której wątki rozwijają się wraz z kolejnymi krokami zwiedzających. Dążymy do stworzenia Gesamtkunstwerk – totalnego dzieła sztuki, całości większej niż suma jej elementów.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kirshenblatt-Gimblett, B. (2016). Wystawa główna Muzeum Polin. Odpowiedź. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 679-685. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.453

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Upamiętnienia Zagłady