Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Punkty Widzenia

The Auschwitz Virus

Przemysław Czapliński

redakcja@holocaustresearch.pl

polski krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

https://orcid.org/0000-0002-4805-6471

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr Holocaust Studies and Materials (2017), strony: 317-127

Data publikacji: 2017-12-06

https://doi.org/10.32927/zzsim.723

Abstrakt

Artykuł przedstawia – na kanwie recenzji książki Sławomira Buryły Tematy (nie)opisane – polemikę z ujmowaniem Zagłady jako cząstki procesu historycznego, którą można wydzielić z nowoczesności i której można przyporządkować wzniosłość. Autor przeciwstawia temu koncepcję „wirusa Auschwitz”, zgodnie z którą moralność, ekonomia i nauka po Zagładzie nie mogą już od niej się oddzielić

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Czapliński, P. . (2017). The Auschwitz Virus. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 317-127. https://doi.org/10.32927/zzsim.723

Udostępnij

              Wyświetl Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

Nr Holocaust Studies and Materials (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-12-03

Dział: Punkty Widzenia