Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

For an overcoat, a suitcase and an apple. Crimes against Jews hiding in the villages of Falkowa, Wieniec and Janowice in ...

Dagmara Swałtek

redakcja@holocaustresearch.pl

kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską o stosunku Kanadyjczyków do grupy żydowskiej w latach 1945-1967

doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 399-419

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.139

Abstrakt

W artykule znajduje się omówienie i próba analizy powojennych materiałów śledczych i procesowych dotyczących trzech różnych przypadków mordowania lub wydawania ukrywających się Żydów w ręce władz niemieckich przez miejscową ludność polską. Omawiane w artykule zbrodnie miały miejsce w trzech wsiach, które w czasie okupacji leżały na terenie dystryktu krakowskiego: Falkowej, Wieńcu i Janowicach. Sprawcy zostali po wojnie postawieni w stan oskarżenia na podstawie Dekretu z dnia 31.08.1944, czyli tzw. dekretu sierpniowego. Z zeznań świadków i oskarżonych wynika, że głównym motywem mordowania Żydów lub wydawania ich w ręce okupanta była chęć szybkiego zysku i w drugiej kolejności strach przed konsekwencjami, gdyby informacja o ukrywających się we wsi Żydach dotarła do władz. Istotnym elementem zajść był aktywny lub bierny współudział licznych mieszkańców wsi w popełnionych zbrodniach.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Swałtek, D. (2010). For an overcoat, a suitcase and an apple. Crimes against Jews hiding in the villages of Falkowa, Wieniec and Janowice in . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 399-419. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.139

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych