Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały

Gusta Ehrlich’s Letters

Dagmara Swałtek

swaltek@gmail.com

kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską o stosunku Kanadyjczyków do grupy żydowskiej w latach 1945-1967

doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 328-336

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.135

Abstrakt

W 1942 roku do aresztu w Krzeszowicach trafiła Gusta (Gustawa) Ehrlich. Ta krakowska Żydówka próbowała przetrwać okupację, ukrywając się w podkrakowskiej miejscowości. W wyniku donosu została ujęta. Prezentowany zbiór dokumentów zawiera dziennik w formie listów do córki, stanowiący  zapis ostatnich tygodni życia Gusty Ehrlich. Autorka opisała warunki panujące w areszcie i relacje z współwięźniami. Pozostawiła także informacje dotyczące osoby, która doniosła władzom o jej pochodzeniu. W zapiskach znajdują się liczne wskazówki dla pozostających na wolności córek – zarówno w sprawach osobistych, jak i dotyczących kwestii finansowych związanych z kierowaniem firmą. Uzupełnieniem dziennika jest  list Gusty Ehrlich pochodzący z 1940 roku, skierowany do Kurii Metropolitalnej, w którym autorka prosiła o udzielenie chrztu. 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Swałtek, D. (2010). Gusta Ehrlich’s Letters. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 328-336. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.135

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały