Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Punkty Widzenia

Szoa – nowe stworzenie. Metafizyka zła

Tadeusz Bartoś

tbartos@ah.edu.pl

Filozof, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Opublikował m.in. Metafizyczny pejzaż (2006), Wolność, równość, katolicyzm (2007), Jan Paweł II. Analiza krytyczna (2008), W poszukiwaniu mistrzów życia (2009), Koniec prawdy absolutnej (2010), ostatnio zaś książkę-rozmowę z Agatą Bielik-Robson, Kłopot z chrześcijaństwem. Wieczne gnicie, apokaliptyczny ogień, praca (2013). Prowadzi blog: www.tadeuszbartos.natemat.pl.

https://orcid.org/0000-0001-8641-1529

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 521-536

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.600

Abstrakt

Wiele czynników kulturowych w Europie służy współcześnie temu, by sprawę Zagłady zamknąć, by stała się ona elementem przeszłości, czymś, co nie ma już wpływu na nasze pogodne i szczęśliwe „dziś”. Formami zapomnienia są między innymi przebaczenie i pojednanie. Dlatego pamięć o złu Zagłady wymaga nieprzebaczenia i niepojednania. Nośnikiem pamięci może być jedynie nienawiść. Jednakże w kulturze chrześcijańskiej – opartej na stwarzaniu pozorów, udawaniu własnej dobroci – jest to kwestia wstydliwa. Ofiary Zagłady, które nie chcą wyrzec się nienawiści, raz jeszcze zostają oskarżone i skazane, tym razem przez własną zakłamaną kulturę

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bartoś, T. (2013). Szoa – nowe stworzenie. Metafizyka zła. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 521-536. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.600

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Punkty Widzenia