Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Omówienia

Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady

Ján Hlavinka

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0002-6839-7767

Holocaust Documentation Centre, Slovak Academy of Sciences

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 554-570

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.488

Abstrakt

Zarówno wśród badaczy, jak i szerokiej publiczności na Słowacji często odzy- wają się głosy, że jeśli jakiś temat dotyczący lat 1938–1945 został już dokładnie zbadany przez słowackich historyków, to jest to temat Zagłady. To twierdzenie dość często pojawia się w recenzjach różnych książek historycznych, prac dyplomowych, a niekiedy możemy je odnaleźć także w naukowych polemikach. Jaki jest jednak stan faktyczny? I co sprawiło, że tak właśnie wygląda?

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Hlavinka, J. (2015). Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 554-570. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.488

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Omówienia