Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Z warsztatów badawczych

Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung

Monika Polit

redakcja@holocaustresearch.pl

filolog,  mgr, pracownik ŻIH, tłumaczka i nauczycielka języka jidysz. Ostatnio opublikowala  "Lettres a Mordechai Chaim Rumkowski conservees dans les collections des Archives Nationales a Lodz. Une selection de problematiques."(w:) "Memorial de la Shoah" 2006.

https://orcid.org/0000-0002-5738-0898

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 392-403

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.197

Abstrakt

This article deals with the establishment and the brief history of the only official newspaper in the Łódź Ghetto. The author focuses primarily on a few selected themes and analyses them in terms of style and language, which leads her to classify the discourse of the Geto-Cajtung as one of propaganda. The quotations from the press and relevant commentaries demonstrate the role of the newspaper's propaganda discourse in the shaping of a favourable image of the “Elder” of Łódź Ghetto Jews – Mordechaj Rumkowski.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Polit, M. (2006). Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 392-403. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.197

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Z warsztatów badawczych