Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały

In a Ciechania presbytery The story of saving Zofia Trembska. A case study

Zuzanna Schnepf-Kołacz

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, doktorantka IFiS PAN, koordynator prac nad galerią Holokaustu w Muzeum Historii Żydów Polskich. Zainteresowania badawcze: polsko-żydowskie relacje na wsi polskiej pod okupacją hitlerowską

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 363-383

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.137

Abstrakt

Artykuł jest studium przypadku ukrywania się Lili Flachs w domu prawosławnego księdza Jana Lewiarza. Opowiada o losach żydowskiej dziewczyny i prawosławnego proboszcza narodowości polskiej udających ukraińskie rodzeństwo w łemkowskiej wsi, chronionych przez autorytet ukraińskiego nacjonalisty, który był przyjacielem księdza. Połączenie losów Polaka, Żydówki i Ukraińca oraz niełatwe relacje między nimi ukazują rzeczywistość o wielu odcieniach szarości, bez czarno-białych podziałów. Nieliczne historie ocalenia Żydów przez wiejskich księży są tak dobrze udokumentowane. Bogactwo źródeł, wytworzonych w różnym czasie i przez różne osoby, pozwala nie tylko na szczegółowe poznanie i odtworzenie historii, ale także na wniknięcie w głąb relacji pomiędzy jej bohaterami, zastanowienie się nad wpływem pamięci na treść i charakter opowieści

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Schnepf-Kołacz, Z. (2010). In a Ciechania presbytery The story of saving Zofia Trembska. A case study. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 363-383. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.137

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Materiały