Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: In Memoriam

Nechama Tec

Karolina Panz

karolina.panz@gmail.com

dr, socjolożka, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Mieszka na Podhalu i od kilkunastu lat bada losy tamtejszych Żydów w czasie Zagłady i okresie powojennym. Angażuje się w działania na rzecz przywracania pamięci o podhalańskich Żydach: jest Liderką Dialogu wspieraną przez Fundację Forum Dialogu oraz wolontariuszką projektu „Ludzie nie Liczby” Fundacji Centrum Rodziny Popiela. Nagradzana za swoją działalność społeczną oraz odwagę w poruszaniu trudnych tematów historycznych. Obecnie przygotowuje do druku monografię będącą rozszerzoną wersją jej doktoratu poświęconego zagładzie nowotarskich Żydów, który uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie im. Majera Bałabana oraz konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

https://orcid.org/0000-0003-2019-7624

Instytut Slawistyki PAN

Małgorzata Melchior

mmelchior@uw.edu.pl

dr hab., emerytowana prof. UW, pracowała w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Od powstania Centrum Badań nad Zagładą Żydów była członkiem zespołu, od 2018 r. – jako profesor emerita. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę jednostkowej tożsamości społecznej, socjologiczne zagadnienia mniejszości społecznych, historię Zagłady i stosunków polsko-żydowskich, zagadnienie wyborów biograficznych w sytuacjach granicznych, kwestie przeszłości i pamięci o przeszłości w biografiach jednostkowych i w życiu społeczeństw. Opublikowała m.in. Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego (2004).

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 751-754

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1013

Abstrakt

Nechama Tec urodziła się w 1931 r. w rodzinie Bawników, od kilku pokoleń mieszkającej w Lublinie. Ojciec Roman miał dwie nieduże fabryki, matka Estera zajmowała się domem. Nechamę już w dzieciństwie interesowali inni ludzie. Do- pytywała dlaczego, co i w jaki sposób robili. Jej ojciec uważał, że dzieci powinny wiedzieć jak najwięcej, również o coraz bardziej opresyjnej, wojennej rzeczy- wistości. Zdaniem Tec, to właśnie uratowało ją i jej siostrę, kiedy jako katoliczki w kolejnych domach ukrywały się z rodzicami lub od nich oddzielone. Cała czte- roosobowa rodzina Bawników przeżyła. W 1950 r. Nechama poślubiła Leona Teca, psychiatrę dziecięcego, a dwa lata później małżonkowie wyemigrowali do USA; tam urodziło się dwoje ich dzieci ...

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Panz, K., & Melchior, M. (2023). Nechama Tec. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 751-754. https://doi.org/10.32927/zzsim.1013

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: In Memoriam