Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Sylwetki

Na warcie – o Cywii Lubetkin po aryjskiej stronie Warszawy i w powstaniu warszawskim

Bella Gutterman

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor, historyk, przez wiele lat kierowała departamentem publikacji w Yad Vashem, obecnie jest tam dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Badań and Holokaustem. Jest wydawcą wielu ważnych pozycji (m.in. hebrajskiej edycji Zagłady Żydów europejskich Raula Hilberga) oraz autorką kilku książek poświęconych historii Zagłady, m.in. biografii Cywii Lubetkin

Yad Vashem

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 8 (2012), strony: 271-288

Data publikacji: 2012-12-02

https://doi.org/10.32927/zzsim.687

Abstrakt

Artykuł przedstawia biografię Cywii Lubetkin, przede wszystkim jej losy w okresie okupacji niemieckiej oraz okres działalności w żydowskim podziemiu, walki i ukrywania się po stronie aryjskiej. Oparty jest w dużej mierze na wywiadach i tekstach Cywii, jest w nim mowa o ewakuacji bojowców po upadku powstania w getcie warszawskim oraz o losach tej grupki niedobitków. Nawiązali oni kontakt z polskim podziemiem, współpracowali z Żegotą pomagając wielu ukrywającycm się Żydom, przygotowując się do dalszej walki z Niemcami i planując powojenne życie w panstwie żydowskim. Cywia była aktywnie zaangażowana w tę działalność, inspirowała i pomagała, organizując jednocześnie codzienne życie grupy osób mieszkających razem. Żydzi brali także udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku, między innymi dzięki inicjatywie Cywii, kilkuosobowa grupa została szczęśliwie ewakuowana z domu na Żoliborzu

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Gutterman, B. (2012). Na warcie – o Cywii Lubetkin po aryjskiej stronie Warszawy i w powstaniu warszawskim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (8), 271-288. https://doi.org/10.32927/zzsim.687

Udostępnij

              Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Sylwetki