Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Materiały

Żydowskie listy do Hansa Franka (1940): sprzeciw czy strategia przetrwania?

Jerzy Kochanowski

j.p.kochanowski@uw.edu.pl

profesor historii, pracownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000–2005 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, w 2007 r. profesor gościnny uniwersytetu w Moguncji. Redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”. Ostatnio opublikował: Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (2010; wyd. niemieckie 2013), O jaką wojnę walczyliśmy? Teksty z lat 1984–2013 (2013) oraz (wspólnie z Beata Kosmalą) Polska–Niemcy. Wojna i pamięć (2013; również wersja niemiecka)

https://orcid.org/0000-0002-6654-6204

Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 488-500

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.597

Abstrakt

W warszawskim Archiwum Akt Nowych zachowało się w zespole tzw. Rządu Generalnego Gubernatorstwa kilkadziesiąt listów i petycji skierowanych między październikiem 1939 a majem 1940 r. przez mieszkańców okupowanych obszarów do nowych niemieckich władz, w tym do generalnego gubernatora Hansa Franka. W zbiorze znajduje się również kilka (prezentowanych w polskim tłumaczeniu) listów wysłanych przez Żydów. O ile polscy, ukraińscy czy rosyjscy nadawcy reprezentowali szeroki wachlarz zawodów i pozycji społecznych, a same petycje zagadnień, o tyle wszystkie listy żydowskie zostały wysłane przez członków elit społecznych, a większość wyrażała sprzeciw wobec nakazu noszenia opasek z gwiazdą Dawida, będącego zarówno praktycznym, jak symbolicznym podkreśleniem społecznego wykluczenia Żydów. Prosząc o zgodę na nienoszenie opaski, autorzy listów powoływali się na służbę w austriackiej lub niemieckiej armii, brak związków z judaizmem etc. Jednak niezależnie od stosowanych argumentów samo wysłanie tych listów można postrzegać jako formę spontanicznego sprzeciwu, określanego przez polskiego historyka i socjologa Marcina Kulę jako „działanie niepokorne”

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kochanowski, J. (2013). Żydowskie listy do Hansa Franka (1940): sprzeciw czy strategia przetrwania?. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 488-500. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.597

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Materiały