Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Recenzje

Cisi bohaterowie („Stille Helden”)

Jerzy Kochanowski

j.p.kochanowski@uw.edu.pl

profesor historii, pracownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000–2005 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, w 2007 r. profesor gościnny uniwersytetu w Moguncji. Redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”. Ostatnio opublikował: Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (2010; wyd. niemieckie 2013), O jaką wojnę walczyliśmy? Teksty z lat 1984–2013 (2013) oraz (wspólnie z Beata Kosmalą) Polska–Niemcy. Wojna i pamięć (2013; również wersja niemiecka)

https://orcid.org/0000-0002-6654-6204

Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 673-677

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.620

Abstrakt

Pewną ochronę przed rozpoczętymi w październiku 1941 r. systematycznymi deportacjami niemieckich Żydów do gett i obozów zagłady na Wschodzie dawało przez kilkanaście miesięcy (do lutego 1943 r.) zatrudnienie w zakładach produkujących na potrzeby wojenne. Potem próby pozostania w Rzeszy zmieniły się w strategie przetrwania – znalezienie bezpiecznego schronienia lub/i nowej, nielegalnej tożsamości. Szacuje się, że spośród ok. 164 tys. osób pochodzenia żydowskiego żyjących w 1941 r. w Niemczech (ok. 73 tys. w Berlinie) taką próbę podjęło od 10 do 12 tys., z czego do 7 tys. w stolicy.

Większość padła ofiarą Zagłady – została zadenuncjowana, sama oddała się w ręce policji bądź zmarła w wyniku chorób lub bombardowań. Przetrwało od 3 do 5 tys. osób, w tym ok. 1700 w Berlinie. Niemieccy historycy zakładają na podstawie dotychczas zbadanych przypadków, że do przeżycia każdej z nich przyczyniło się średnio 10 (czasami więcej) nie-Żydów, tym samym w akcje pomocy zaangażowanych było co najmniej kilkadziesiąt tysięcy „cichych bohaterów”. Robili to z różnych powodów: od materialnego wzbogacenia się przez bezinteresowną ludzką życzliwość po traktowanie pomocy żydowskim współziomkom jako aktu sprzeciwu wobec totalitarnej władzy.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kochanowski, J. (2013). Cisi bohaterowie („Stille Helden”). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 673-677. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.620

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Recenzje