Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Materiały

Proces Gustava Wilhelma Trappa 6 lipca 1948 r

Jean-Charles Szurek

jcszurek@gmail.com

profesor emerytowany w Centre National de la Recherche Scientifique (Francja), jest współredaktorem Juifs et Polonais 1939–2008 (2009), wydał La Pologne, les Juifs et le communisme (2010)

profesor emerytowany w Centre National de la Recherche Scientifique (Francja)

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 9 (2013), strony: 470-487

Data publikacji: 2013-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.596

Abstrakt

Czego dowiadujemy się z akt procesu Gustava Trappa, 101 Policyjnego Batalionu Rezerwy [Reserve Police Battalion 101], który się odbył w Siedlcach w 1948 r.? Trapp został utrwalony w książce amerykańskiego historyka Christophera Browninga, który analizował mechanizmy wyjątkowych zbrodni dokonanych na Żydach przez „zwyklych ludzi” [ordinary men] tego batalionu na Lubelszczyźnie w latach 1942–1944, na podstawie ich zeznań przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości w latach sześćdziesiątych XX w. O ile Browning pisze prawie wyłącznie o mordach na Żydach, o tyle proces siedlecki uwydatnia mordy dokonane wyłącznie na polskiej ludności wiejskiej. Jakie są przyczyny tak równoległych podejść historycznych?

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Szurek, J.-C. (2013). Proces Gustava Wilhelma Trappa 6 lipca 1948 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (9), 470-487. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.596

Udostępnij

              Wyświetl Nr 9 (2013)

Nr 9 (2013)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2013-12-01

Dział: Materiały