Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

„Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego […] – nie ma dzieciństwa”. Przemiany ról dzieci w rodzinie w getcie warszawskim

Maria Ferenc-Piotrowska

maria.ferenc@gmail.com

absolwentka socjologii i filozofii w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Instytucie Socjologii UW. Kuratorka Galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich. Uczestniczka projektu pełnej edycji Archiwum Ringelbluma w Żydowskim Instytucie Historycznym, redaktorka tomów dotyczących nasłuchów radiowych w getcie warszawskim oraz Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Laureatka XX edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

https://orcid.org/0000-0002-4937-9563

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 347-376

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.476

Abstrakt

Autorka poddała analizie fragmenty relacji z getta warszawskiego dotyczące relacji rodzinnych dzieci. Opisałam przemiany demograficzne prowadzące do zmiany struktury społecznej, które wymusiły na rodzinach funkcjonalne przystosowania. Najistotniejszą zmianą było wciągnięcie w reżim zarobkowania grup wcześniej niepracujących: dzieci. Artykuł przedstawia konsekwencje tych przemian dla relacji między członkami rodziny, zawiera też analizę doświadczenia dzieciństwa oraz rodzicielstwa w getcie.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Ferenc-Piotrowska, M. (2015). „Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego […] – nie ma dzieciństwa”. Przemiany ról dzieci w rodzinie w getcie warszawskim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 347-376. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.476

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych