Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia

Prześladowania Żydów w Holandii, Francji i Belgii, 1940–1945 w ujęciu porównawczym: podobieństwa, różnice, przyczyny

Pim Griffioen

redakcja@holocaustresearch.pl

Studiował historię na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Następnie pracował w archiwum i centrum badawczym Muzeum Bojowników Gett w Izraelu. Od 1997 r. jest kontraktowym pracownikiem naukowym w NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (Holandia), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Holandia), Uniwersytetu w Konstancji (Niemcy); uczestniczy też w projekcie Europejskiej Infrastruktury Badań nad Holokaustem. W 2008 r. otrzymał stopień doktora historii na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Obecnie prowadzi projekt badawczy związany ze strategiami przetrwania Żydów w Holandii w latach 1940–1945 w różnych państwach Europy Zachodniej. W latach 2010–2011 był stypendystą Yad Vashem w Jerozolimie. Otrzymał także stypendium Claims Conference (Saul Kagan Fellowship in Advanced Shoah Studies) na lata akademickie 2013–2015. Wraz z dr. Ronem Zellerem pracuje nad monografią dotyczącą duńskich obozów pracy dla żydowskich mężczyzn, działających na terytorium Holandii w latach 1941–1942.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (Holandia)

Ron Zeller

redakcja@holocaustresearch.pl

Studiował historię i muzealnictwo na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie w 2008 r. otrzymał stopień doktora historii. Pracował jako kontraktowy pracownik naukowy w NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (Holandia), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Holandia), na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy); uczestniczył w projekcie Europejskiej Infrastruktury Badań nad Holokaustem. Wraz z dr. Pimem Griffioenem pracuje nad monografią dotyczącą duńskich obozów pracy dla żydowskich mężczyzn, działających na terytorium Holandii w latach 1941–1942.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies (Holandia)

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 90-130

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.464

Abstrakt

At the beginning of the occupation, France, Holland and Belgium found themselves in a similar situation. But when we look at the ratio of victims and survivors during the Holocaust in Western Europe, France and Holland are polar opposites: in France 25 percent of around 320,000 Jews did not survive the persecutions, whereas the ratio in Holland was 75 percent of 140,000. Belgium lies in the middle of the scale – 40 percent dead out of 66,000 Jews. In order to understand the source of these differences, the authors compare the methods applied by the occupation authorities and their anti-Jewish policies, the involvement and the size of the local police forces and German police, as well as the jurisdictional disputes between these formations.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Griffioen, P., & Zeller, R. (2015). Prześladowania Żydów w Holandii, Francji i Belgii, 1940–1945 w ujęciu porównawczym: podobieństwa, różnice, przyczyny. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 90-130. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.464

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Studia