Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych

„Arbeit macht frei” – kilka uwag o genezie i podłożu ideowym hasła na podstawie książki Wolfganga Brücknera "Arbeit macht frei: Herkunft und Hintergrund der KZ –Devise"

Agnieszka Podpora

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwentka polonistyki i studentka hebraistyki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim; studentka I roku studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

https://orcid.org/0000-0002-0102-7219

Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 499-510

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.285

Abstrakt

The following paper is based primarly on the extensive study conducted by Wolfgang Brückner in his book Arbeit macht frei: Herkunft und Hintergrund der KZ –Devise. The article aims to present the origin, social context and ideological background of the motto “Arbeit macht frei” and other related texts placed above the entrances to some of the nazi concentration camps. The author raises the question, to what extent was the act of placing of such a motto in a KZ a mere sign of cynism or a conscious demonstration of ideological conviction of the SS-members, internalized in the process of bringing up and socialization in a specific environment.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Podpora, A. (2008). „Arbeit macht frei” – kilka uwag o genezie i podłożu ideowym hasła na podstawie książki Wolfganga Brücknera "Arbeit macht frei: Herkunft und Hintergrund der KZ –Devise". Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 499-510. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.285

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Z warsztatów badawczych