Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Udział niemieckiej administracji rejencji katowickiej w procesie organizacji akcji wymiany Żydów na obywateli niemieckich w latach 1940–1944

Aleksandra Namysło

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, pracownik Referatu Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, autorka licznych artykułów dotyczących zagłady Żydów i stosunków polsko -żydowskich na terenie rejencji katowickiej, przygotowuje publikację dotyczącą żydowskich mieszkańców
tzw. Wschodniego Górnego Śląska w okresie okupacji niemieckiej

https://orcid.org/0000-0001-6922-8079

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 339-354

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.242

Abstrakt

W Archiwum Państwowym w Katowicach zachował się zbiór dokumentów rejestrujących działania administracji niemieckiej związane z operacją „wykrywania” palestyńskich Żydów przebywających na terenie rejencji katowickiej i włączania ich w skład grup podlegających wymianie w latach 1940–1944. Celem tego artykułu jest zrekonstruowanie na podstawie powyższej dokumentacji procesu organizowania tego typu akcji na poziomie administracji lokalnej Wschodniego Górnego Śląska od momentu wymiany korespondencji z biurem Reichsführera SS i Szefa Niemieckiej Policji (RFSS), głównego decydenta w tej sprawie, przez praktyczne wykonywanie jego poleceń (typowanie osób, weryfikowanie ich tożsamości i organizowanie transportów).

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Namysło, A. (2007). Udział niemieckiej administracji rejencji katowickiej w procesie organizacji akcji wymiany Żydów na obywateli niemieckich w latach 1940–1944. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 339-354. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.242

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych