Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia

Gospodarka wyzysku: „warunki życia” w gettach na kresach wschodnich

Martin Dean

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk w Centrum Badań nad Holokaustem Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, opublikował m.in. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941–1944

United States Holocaust Memorial Museum in Washington

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 114-131

Data publikacji: 2007-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.224

Abstrakt

W niniejszym szkicu podejmę trzy tematy: tworzenia gett, robotników żydowskich i warunków życia, odwołując się do przykładów pochodzących przede wszystkich z małych gett. Od samego początku traumatyczny wpływ getta wiązał się utratą majątku, prywatności i autonomii. Analiza metod organizacji pracy przymusowej Żydów ujawnia znaczne rozwarstwienie i wśród żydowskich robotników przymusowych. We wszystkich gettach sprawą podstawową była żywność. Aspekty gospodarcze pokazują zasadniczą rolę stosunków między Żydami a miejscową ludnością nieżydowską – temat często pomijany przez badaczy Zagłady, skupiających się przede wszystkim na kształtowaniu polityki niemieckiej i jej niszczących następstw

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Dean, M. (2007). Gospodarka wyzysku: „warunki życia” w gettach na kresach wschodnich. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 114-131. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.224

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia