Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Studia

Polish Church Hierarchy and the Holocaust – an Essay from a Critical Perspective

Dariusz Libionka

libion@wp.pl

historyk, adiunkt w IFIS PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Ostatnio opublikował: ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów Polskich, (w:) Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006 (tłumaczenie hebrajskie: "Dapim. Studies on the Shoah", 2008, t. 22,).

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 2010: Holocaust Studies and Materials, strony: 76-127

Data publikacji: 2010-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.121

Abstrakt

Tekst traktuje o postawach polskiej hierarchii katolickiej wobec eksterminacji Żydów. Przedmiotem opisu są działania podejmowane na rzecz konwertytów w latach 1940–1941, postrzeganie przez przedstawicieli wyższego duchowieństwa antyżydowskich zajść w Warszawie (wiosna 1940) i mordów Żydów w Łomżyńskiem (lato 1941), a wreszcie bezpośrednie reakcje biskupów na dokonującą się na ziemiach polskich Zagładę. Szczególnie znaczenie ma kwestia wyjaśnienia przyczyn konsekwentnego pomijania tematu eksterminacji Żydów w korespondencji z Watykanem – papieżem Piusem XII i Sekretariatem Stanu - w latach 1942-1943. Z uwagi na jej rangę w strukturach kościelnych w okresie okupacji w centrum zainteresowania znalazła się postać arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiehy. Tekst przynosi również analizę wypowiedzi hierarchów znajdujących się poza krajem (prymasa Augusta Hlonda i biskupa Karola Radońskiego) na temat Żydów i Zagłady, a także omawia stosunek przedstawicieli hierarchii kościelnej do zorganizowanej i indywidualnej akcji pomocy Żydom. Celem autora jest próba zrekapitulowania dotychczasowej wiedzy w oparciu o dostępne badaczom źródła kościelne (polskie i watykańskie) i dokumentację polskiej konspiracji, wskazanie na kontrowersje obecne w dotychczasowych interpretacjach, a także na kierunki i ograniczenia dalszych badań tego zagadnienia.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Libionka, D. (2010). Polish Church Hierarchy and the Holocaust – an Essay from a Critical Perspective. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (Holocaust Studies and Materials), 76-127. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.121

Udostępnij

              Wyświetl 2010: Holocaust Studies and Materials

2010: Holocaust Studies and Materials

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2010-12-01

Dział: Studia