Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Willy, przyjaciel prawdziwy czy wymyślony? Rozważania nad polskim i włoskim tłumaczeniem książki Szukajcie w popiołach

Anna Szwarc-Zając

redakcja@holocaustresearch.pl

absolwentka Università di Genova, doktorantka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pracuje jako tłumacz języka włoskiego

https://orcid.org/0000-0002-0729-1619

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 8 (2012), strony: 403-418

Data publikacji: 2012-12-02

https://doi.org/10.32927/zzsim.697

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania dwóch skrajnie różnych interpretacji książki nieznanego autora pt. Szukajcie w popiołach. Papiery znalezione w Oświęcimiu. Konflikt powstał podczas tłumaczenia zapisków, gdyż redaktorzy włoskiej edycji podali w wątpliwość polską tezę, iż Willy, czyli odbiorca listów, jest osoba wymyśloną przez ich twórcę. Starałam się zbadać, która ze stron uwikłana w spór ma rację. W tym celu dokonałam analizy tekstu, zestawiając go z innymi tekstami, np. członków Sonderkommando.

            Kolejnym aspektem zawartym w tekście jest dyrektywa kierowana do czytelnika, jak powinien czytać ową książkę, by w pełni zrozumieć przesłanie twórcy. Ostatnia kwestia, którą chciałam ukazać, dotyczy problemu, przed jakim staje tłumacz podejmujący się pracy nad przekładem, gdy korzysta z tekstu docelowego zamiast ze źródłowego

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Szwarc-Zając , A. . (2012). Willy, przyjaciel prawdziwy czy wymyślony? Rozważania nad polskim i włoskim tłumaczeniem książki Szukajcie w popiołach. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (8), 403-418. https://doi.org/10.32927/zzsim.697

Udostępnij

              Wyświetl Nr 8 (2012)

Nr 8 (2012)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2012-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych