Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Bilanse

Getto Litzmannstadt/Łódź pod lupą: publikacje ostatniej dekady

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 705-720

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.546

Abstrakt

Artykuł przypomina i krótko charakteryzuje publikacje na temat getta łódzkiego, poczynając od tych najdawniejszych. Autorka skupia uwagę przede wszystkim na pracach historyków niemieckich, które ukazały się w ostatniej dekadzie. Wykazuje, że po latach ujmowania zagadnień związanych z Zagładą z perspektywy sprawców badacze coraz bardziej interesują się spojrzeniem ofiar oraz życiem codziennym w gettach na okupowanych ziemiach polskich. Getto łódzkie, jako najdłużej funkcjonujące oraz miejsce wysiedlenia Żydów z wielu krajów Europy Zachodniej, znajduje się więc w centrum uwagi, dzięki czemu pojawiają się wciąż nowe publikacje przybliżające jego dzieje.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Löw, A. (2014). Getto Litzmannstadt/Łódź pod lupą: publikacje ostatniej dekady. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 705-720. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.546

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Bilanse