Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Wydarzenia

“History and Memory after the Holocaust in Germany, Poland, Russia, and Britain”

Jacek Leociak

jleociak@gmail.com

adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Holocaustu IBL PAN. Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady).

https://orcid.org/0000-0003-1471-6926

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 481-482

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.262

Abstrakt

Konferencja międzynarodowa: “History and Memory after the Holocaust in Germany, Poland, Russia, and Britain” ,University of Leicester,The School of Historical Studies, The Stanley Burton Centre for Holocaust Studies 8-9 maja 2007.

Na Wydziale Historii Uniwersytetu w Leicester od 1990 roku istnieje ośrodek zajmujący się interdyscyplinarnymi studiami nad Zagłada Żydów, od 1993 roku działający pod auspicjami wielkiej korporacji prawniczej Burton Trust jako The Stanley Burton Centre for Holocaust Studies. Ośrodkiem kieruje dr Chris Szejnmann i jego zastepca dr Olaf Jansen. Centrum zajmuje się pracą badawczą i dydaktyczną. Od 2005 r. Centrum organizuje raz w roku międzynarodowe konferencje. Pierwsza była próbą spojrzenia na problematykę Zagłady po 60 latach od zakończenia wojny. Materiały z konferencji pt. „How the Holocaust Looks Now. International Perspectives”, pod red. Ch. Szejnmana i M. Daviesa ukazały się w tym roku w wydawnictwie Palgrave Macmillian, inaugurując tym samym specjalną serię wydawniczą, mająca publikować plon corocznych konferencji. Referaty z ubiegłorocznego spotkania pod hasłem „Perpetrators of the Holocaust and other Genocides” są przygotowane do druku.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Leociak, J. (2007). “History and Memory after the Holocaust in Germany, Poland, Russia, and Britain” . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 481-482. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.262

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Wydarzenia