Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia

Nowogródek – historia sztetlu

Yehuda Bauer

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, jeden z najwybitniejszych badaczy Zagłady. Obecnie profesor emeritus Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz doradca naukowy Instytutu Yad Vashem. Autor kilkudziesięciu książek i wielu artykułów tłumaczonych na wszystkie ważniejsze języki świata, jeden z założycieli pisma „Holocaust and Genocide Studies”. Laureat wielu nagród i odznaczeń, członek Izraelskiej Akademii Nauk oraz honorowy prezes International Holocaust Remembrance Alliance.

Yad Vashem, Izraelska Akademia Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 87-113

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.222

Abstrakt

The article deals with the history of the shtetl in Nowogródek, where, before the war about 6,500 Jews lived. When the Germans occupied Nowogródek, a ghetto was established in one of the suburbs, where all the local Jews were deported. The author describes everyday life of the Jews in the ghetto and their fate. Most of them were  killed in three mass executions: in December 1941, in August 1942 and February 1943. Many managed to escape to the Bielski partisan outfit, operating in the nearby Nalibocki Forest; the most spectacular escape was that of 232 Jews through a tunnel. These Jews had remained in the town after the mass executions.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bauer, Y. (2007). Nowogródek – historia sztetlu. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 87-113. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.222

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia