Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje

Mietek Pachter, „Umierać też trzeba umieć”

Bartłomiej Krupa

kruposz@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-9003-4225

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 541-547

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.436

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krupa, B. (2016). Mietek Pachter, „Umierać też trzeba umieć”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 541-547. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.436

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje