Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia

Żydzi z Chmielnika w czasie okupacji niemieckiej (1939–1943)

Sara Bender

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, profesor Uniwersytetu w Hajfie oraz redaktor wielotomowego The Encyclopedia of The Rigtheous Among Nations opracowywanego w Instytucie Yad Vashem. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na historii Żydów w Polsce w okresie międzywojennym oraz Zagładzie w Polsce i Europie Wschodniej

Uniwersytet w Hajfie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 42-63

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.220

Abstrakt

The author discusses the history of the Jews of Chmielnik, a town situated 30 kilometres away from Kielce: from a short introduction covering the inter-war period, through the German invasion, ghetto formation, everyday life n the ghetto, deportations and the fate of the survivors. The author extensively describes social organisations and their activity in Chmielnik  (Judenrat, Ha Szomer ha-Cair), as well as the contacts between the Jews and the Poles.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bender, S. (2007). Żydzi z Chmielnika w czasie okupacji niemieckiej (1939–1943). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 42-63. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.220

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Studia