Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Wokół Berka Artura Żmijewskiego

Nie dać zapomnieć

Galit Eilat

eilat.galit@gmail.com

kuratorka i pisarka mieszkająca w Amsterdamie. W 2018 r. założyła Meduza Foundation. Wcześniej jako pierwsza pełniła funkcję dyrektora artystycznego Akademie der Künste der Welt w Kolonii oraz kuratorki ds. badań w Van Abbemuseum w Eindhoven. Założyła Israeli Center for Digital Art i przez ponad dekadę była jego dyrektorką, a także współtworzyła kilka platform, takich jak „Maarav”, internetowy magazyn poświęcony sztuce i kulturze; Mobile Archive, międzynarodowe podróżujące archiwum sztuki wideo oraz Liminal Spaces, platformę wspólnych działań i dialogu twórców palestyńskich i izraelskich. Eilat była kuratorką i współkuratorką dużych projektów, takich jak VideoZone International Video Art Biennial w Tel Awiwie, Pawilon Polski na 54 Biennale w Wenecji, 32 October Salon w Belgradzie oraz 31 Biennale w São Paulo w Brazylii. W latach 2017–2018 była stypendystką Keith Haring Fellowship in Art and Activism w Bard College w Nowym Jorku.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 601-605

Data publikacji: 2021-12-22

https://doi.org/10.32927/zzsim.896

Abstrakt

Ilekroć wyświetlano film Artura Żmijewskiego Berek, niemal zawsze spotykał się on z gniewnym przyjęciem widzów. Galit Eilat twierdzi w artykule, że kontrowersje i gniew, jakie film wywołuje, mają korzenie w sporze o przedstawianie Zagłady i o to, komu przysługuje prawo do jej reprezentowania. Tak rozpoczyna się debata, czy istnieje „właściwy” sposób pamiętania o Auschwitz, a jeśli tak, to jaki? Być może jest to jeden ze sposobów, aby zachować pamięć o Zagładzie w teraźniejszości i nie zakopywać jej w przeszłości.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Eilat, G. (2021). Nie dać zapomnieć . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 601-605. https://doi.org/10.32927/zzsim.896

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Wokół Berka Artura Żmijewskiego