Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

„Zbadane, ujawnione i wyjaśnione”: o metodzie śledczej w badaniach fotografii Holokaustu: Wendy Lower, The Ravine: A Family, a Photograph, a Holocaust Massacre Revealed [Roma Sendyka]

Roma Sendyka

roma.sendyka@uj.edu.pl

doktor habilitowana, profesor UJ, pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożycielka Centrum Badań nad Kulturami Pamięci. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), Od kultury ja do kultury siebie (2015), Poza obozem. Nie-miejsca pamięci – próba rozpoznania (2021), współredaktorka serii „Nowa Humanistyka”.

http://orcid.org/0000-0001-7647-2002

Uniwersytet Jagielloński

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony:

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.921

Anders Edward, Dubrowskis Juris, Who Died in Holocaust? Recovering names from official records, „Holocaust and Genocide Studies” 2003, t. 17, nr 1.

Berkhoff Karel, Harvest of the Despair: Life and Death in the Ukraine under Nazi Rule, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Beyda Oleg, Petrov Iwan, The Soviet Union w: Joining Hitler’s Crusade: European Nations and the Invasion of the Soviet Union, 1941, red. David Stahel, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, doi:10.1017/9781108225281.016.

Bopp Petra, „Fremde im Visier – Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg” (wystawa), http://www.fremde-im-visier.de/publikationen_pdfs/Fremde_im_Visier_broschuere.pdf.

Bopp Petra, Images of Violence in Wehrmacht Soldiers’ Private Photo Albums [w:] Violence and Visibility in Modern History, red. Jürgen Matschukat, Silvan Niedermeier, New York: Palgrave Macmillan, 2015.

Brown Kate, A Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Ukrainian Heartland, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Desbois Patrick, In Broad Daylight: The Secret Procedures behind the Holocaust by Bullets, tłum. Hilary Reyl, Calvert Barksdale, New York: Arcade, 2018.

Desbois Patrick, Porteur de mémoires: sur les traces de la Shoah par balles, Paris: Michel Lafon, 2007 [wyd. anglojęzyczne: The Holocaust by Bullets. A Priest Journey to Uncover the Truth behind the Murder of 1.5 Million Jews, tłum. Catherine Spencer, Palgrave Macmillan, New York 2008].

Didi-Huberman Georges, Images malgré tout, Paris: Minuit, 2003.

Didi-Huberman Georges, Obrazy mimo wszystko, tłum. Maja Kubiak Ho-Chi, Kraków: Universitas, 2008.

Fresco Nadine, La mort des juifs, Éditions du Seuil, Paris, 2008.

Fresco Nadine, Śmierć Żydów. Fotografie, tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon, Wołowiec: Czarne, 2011.

Der gelbe Stern: Die Judenverfolgung in Europa 1933–1945, oprac. Gerhard Schoenberner, Frankfurt am Maim: Fischer 1991 i in. wydania.

Głowacka Dorota, Foreword [w:] Nadine Fresco, On the Death of Jews. Photographs and History, tłun. Sarah Clift, New York: United States Holocaust Memorial Museum i Berghahn Books, 2021.

Głuchowski Piotr, Kowalski Marcin, Gorączka złota w Treblince, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Duży Format”, 8 I 2008.

Goldhagen Daniel Jonah, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, New York: Alfred A. Knopf, 1996 [wyd. polskie: Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holokaust, tłum. Wiesław Horabik, Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999].

Gross Jan Tomasz, Grudzińska-Gross Irena, Złote żniwa. Zamieszanie wokół zdjęcia, „Gazeta Wyborcza”, 28 III 2011.

Gross Jan Tomasz, współpraca Irena Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków: Znak, 2011 [wyd. anglojęzyczne: Golden Harvest: Events at the Periphery of the Holocaust, Oxford: Oxford University Press, 2012].

International Holocaust Remembrance Alliance, Killing Sites – Research and Remembrance, Berlin: Metropol Verlag, 2015, https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/ihra_publication_killing_sites_web_1.pdf.

Levin Judith, Uziel Daniel, Ordinary Men, Extraordinary Photos, tłum. Naftali Greenwood, https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%202290.pdf.

Lower Wendy, The Ravine: A Family, a Photograph, a Holocaust Massacre Revealed, London: Head of Zeus, 2021.

Majewski Michał, Reszka Paweł, Tajemnice starej fotografii, „Rzeczpospolita”, dodatek „Plus Minus”, 22 I 2011.

Mémoire des camps. Photographies des camps de concentration et d’extermination nazis, 1933–1999), Paris: Marval, 2001.

Mitchell W.J.T., Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the Present, Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Pohl Dieter, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944. Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1996.

Pollock Griselda, Photographing Atrocity: Becoming Iconic? [w:] Picturing Atrocity: Photography in Crisis, red. Geoffrey Batchen, Mick Gidley, Nancy K. Miller, Jay Prosser, London: Reaktion Books, 2012.

Reszka Paweł Piotr, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Warszawa: Agora, 2019.

Schöne Zeiten. Judenmord aus der Sicht der Täter und Gaffer, red. Ernst Klee, Willi Dressen, Volker Riess, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1988 [wyd. anglojęzyczne: Good Old Days. The Holocaust as Seen by Its Perpetrators and Bystanders, tłum. Deborah Burnstone, New York: Free Press, 1991].

Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization, red. Wendy Lower, Ray Brendon, Bloomington: Indiana University Press we współpracy z United States Holocaust Memorial Museum, 2008.

Stempowski Tomasz, (recenzja [książki Nadine Fresco Śmierć Żydów. Fotografie), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, t. 12, nr 2 (22).

Struk Janina, Holokaust w fotografiach. Interpretacje dowodów, tłum. Maciej Antosiewicz, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2007.

Struk Janina, Private Pictures: Soldiers’ Inside View of War, London: I.B. Tauris, 2011.

The Holocaust by bullets, http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/ukraine/en/en_exposition1.htm.

Visual History of the Holocaust: Rethinking Creation in the Digital Age (VHH), www.vhh-project.eu.

Weizman Eyal, Introduction: Forensis [w:] Forensis. The Architecture of Public Truth, red. Forensic Architecture, Berlin: Sternberg Press, 2014, s. 27.

Zagłada żydostwa polskiego. Album zdjęć / Extermination of Polish Jews: Album of Pictures, red. Gerszon Taffet, Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna, 1945.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Sendyka, R. (2021). „Zbadane, ujawnione i wyjaśnione”: o metodzie śledczej w badaniach fotografii Holokaustu: Wendy Lower, The Ravine: A Family, a Photograph, a Holocaust Massacre Revealed [Roma Sendyka]. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17). https://doi.org/10.32927/zzsim.921

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje