Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje

Jan Borowicz, Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy

Tomasz Żukowski

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0002-9787-9626

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 581-583

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.442

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Żukowski, T. (2016). Jan Borowicz, Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 581-583. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.442

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje