Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Recenzje

Przegląd dyskusji o kolaboracji na łamach „Slavic Review” 2005, t. 4 (64)

Jan Grabowski

grabows@uottawa.ca

profesor historii na Uniwersytecie w Ottawie (Kanada). Ostatnio opublikował: “Ja tego Żyda znam!” Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939-43 (2004, wydanie francuskie 2008) Zainteresowania badawcze: niemieckie i polskie sądy a Żydzi w czasie okupacji hitlerowskiej.

https://orcid.org/0000-0002-6916-9379

Uniwersytet w Ottawie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 531-534

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.213

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grabowski, J. (2006). Przegląd dyskusji o kolaboracji na łamach „Slavic Review” 2005, t. 4 (64). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 531-534. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.213

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Recenzje