Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje

Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia

Joanna Wawrzyniak

wawrzyniakj@is.uw.edu.pl
https://orcid.org/0000-0001-9836-5638

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 706-709

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.504

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wawrzyniak, J. (2015). Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 706-709. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.504

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Recenzje