Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje

Roma Sendyka i in. (red.), Nie-miejsca pamięci 1. Nekrotopografie; Nie-miejsca pamięci 2. Nekrotopologie; Roma Sendyka, Poza obozem. Nie-miejsca pamięci – próba rozpoznania

Joanna Wawrzyniak

wawrzyniakj@is.uw.edu.pl

dr socjologii i historii, specjalizuje się w procesach pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej obecne projekty obejmują prace nad pamięcią o socjalizmie, transformacji neoliberalnej i deindustrializacji w Polsce oraz wkład we wspólne badania nad dziedzictwem kulturowym i procesami pamięci w Europie Wschodniej, Europie Zachodniej oraz Azji Wschodniej i Południowej. Ma długoletnie doświadczenie w zakresie historii mówionej i badań muzealnych. Publikowała m.in. w „Heritage and Society”, „Memory Studies”, „Contemporary European History”, „East European Politics and Societies”, „Polish Sociological Review”. Jej najnowsza książka, Cięcia. Mówiona historia transformacji (2020), opublikowana wraz z Aleksandrą Leyk, zdobyła nagrodę tygodnika „Polityka” jako najlepsza książka historyczna roku 2020.

https://orcid.org/0000-0001-9836-5638

Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 721-726

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1006

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wawrzyniak, J. (2023). Roma Sendyka i in. (red.), Nie-miejsca pamięci 1. Nekrotopografie; Nie-miejsca pamięci 2. Nekrotopologie; Roma Sendyka, Poza obozem. Nie-miejsca pamięci – próba rozpoznania . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 721-726. https://doi.org/10.32927/zzsim.1006

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Recenzje