Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje

Yehuda Bauer, Przemyśleć Zagładę

Monika Adamczyk-Garbowska

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0002-9829-4363

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 12 (2016), strony: 537-540

Data publikacji: 2016-11-30

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.435

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Adamczyk-Garbowska, M. (2016). Yehuda Bauer, Przemyśleć Zagładę. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (12), 537-540. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.435

Udostępnij

              Wyświetl Nr 12 (2016)

Nr 12 (2016)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2016-11-30

Dział: Recenzje