Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje

Agnieszka Dauksza, Klub Auschwitz. Rwane opowieści przeżywców

Jan Borowicz

j.borowicz@uw.edu.pl

kulturoznawca i psycholog, pracownik Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej i Zespołu Badań Pamięci o Zagładzie IKP UW. Członek rady naukowej Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej IFiS PAN. Interesuje się teorią psychoanalityczną, badaniami Zagłady i polskiej pamięci. Autor książek Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy (2015) i Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady (2020), współautor książki Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017). Publikował m. in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Widoku”, „Dialogu” i „Tekstach Drugich”.

https://orcid.org/0000-0003-2847-2686

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 13 (2017), strony: 813-816

Data publikacji: 2017-12-03

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.393

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Borowicz, J. (2017). Agnieszka Dauksza, Klub Auschwitz. Rwane opowieści przeżywców. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (13), 813-816. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.393

Udostępnij

              Wyświetl Nr 13 (2017)

Nr 13 (2017)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2017-11-26

Dział: Recenzje