Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Recenzje

Przyczynek do historii PPR. Na marginesie książki Piotra Huberta Gontarczyka, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy

Grzegorz Motyka

redakcja@holocaustresearch.pl
https://orcid.org/0000-0003-3694-4225

Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 581-588

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.295

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Motyka, G. (2008). Przyczynek do historii PPR. Na marginesie książki Piotra Huberta Gontarczyka, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 581-588. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.295

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Recenzje