Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje

Franziska Bruder, Das eigene Schicksal selbst bestimmen. Fluchten von Juden aus den Deportationszügen in die Vernichtungslager der „Aktion Reinhardt” in Polen [Daniel Logemann]

Daniel Logemman

dlogemann@buchenwald.de

studiował w latach 2000‑2007 historię Europy Wschodniej, polonistykę i kierunek „Europa Południowo-Wschodnia” w Jenie, Krakowie i Lublinie. Jako stypendysta fundacji Volkswagena doktoryzował się w ramach projektu „Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989”; za opublikowaną pracę doktorską pt. Das polnische Fenster. Deutsch-polnische Kontakte im staatssozialistischen Alltag Leipzigs 1972–1989 (Polskie okno. Polsko-niemieckie kontakty w socjalistycznej codzienności w Lipsku 1972–1989) otrzymał nagrodę naukową ambasadora RP. W latach 2010–2015 był pracownikiem naukowym i kuratorem w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przez kolejne trzy lata pełnił funkcję kierownika naukowego Kolegium Europejskiego na Uniwersytecie w Jenie. Od 2018 r. jest kustoszem oddziału „Praca przymusowa podczas narodowego socjalizmu” w fundacji miejsc pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora.

https://orcid.org/0000-0003-2220-7662

Buchenwald Memorial Curator Forced Lanor under Nationa Soialism

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 737-743

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.911

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Logemman, D. . (2021). Franziska Bruder, Das eigene Schicksal selbst bestimmen. Fluchten von Juden aus den Deportationszügen in die Vernichtungslager der „Aktion Reinhardt” in Polen [Daniel Logemann] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 737-743. https://doi.org/10.32927/zzsim.911

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Recenzje