Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje

Magdalena Ruta, Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949)

Agnieszka Żółkiewska

azolkiewska@jhi.pl

historyczka literatury, tłumaczka z języka jidysz, pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, laureatka nagrody im. J.A. Gierowskiego i Ch. Shmeruka. Opublikowała m.in.: Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu (2012), Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP (2017), Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej (2019)

https://orcid.org/0000-0003-2414-3279

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 850-856

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.653

Auerbach Rachela, Warszewer cawoes, Tel Awiw: Jisroel-Buch, I974.

Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, red. Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2014.

Niszt ojf di tajchn fun Bowl. Antologie fun der jidiszer poezje in nochmilchomedikn Pojln / Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, red., wstęp, wybór, tłum. i oprac. Magdalena Ruta, oprac. części jidysz Marek Tuszewicki, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.

Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. Magdalena Ruta, Kraków–Budapeszt: Austeria, 2008.

Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego, red. Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2017.

Rabon Jisroel, Bałuty. Powieść o przedmieściu, red. Krystyna Radziszewska, Natalia Krynicka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2018.

Radziszewska Krystyna, Posłowie [w:] Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949), red. Magdalena Ruta, przy współpracy Ewy Wiatr i Krystyny Radziszewskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2018, s. 311–318.

Ruta Magdalena, Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie, Kraków–Budapeszt: Austeria, 2012.

Ruta Magdalena, „Nusech Pojln” czy „Jecijes Pojln”? Literackie dyskusje nad żydowską obecnością w powojennej Polsce (1945–1949), „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 2.

Stankowski Albert, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 r. [w:] Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r., Warszawa: ŻIH, 2000.

Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Twórczość literacka Żydów w Łodzi 1900–1939, red. Krystyna Radziszewska, Dariusz Dekiert, Ewa Wiatr, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2017.

Under the Red Banner. Yiddish Culture in the Communist Countries in the Post-War Era, red. Elvira Grözinger, Magdalena Ruta, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008.

Zelkowicz Józef, Notatki z getta łódzkiego 1941–1944, tłum. Monika Polit, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, 2017.

Żółkiewska Agnieszka, Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP, Warszawa: ŻIH, 2017.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Żółkiewska, A. (2020). Magdalena Ruta, Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949) . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 850-856. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.653

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Recenzje