Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Omówienia

Omówienia najnowszej literatury na temat Zagłady Żydów: Skandynavia

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 3 (2007), strony: 465-468

Data publikacji: 2007-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.259

Abstrakt

Holocaust nie jest obiektem szczególnego zainteresowania norweskich historyków. Dzięki otwarciu nowego Centrum badania nad Holocaustem, temat stał się jednak aktualny w mediach i dyskusji publicznej. Na publikacje Centrum trzeba jeszcze poczekać, wzmożone zainteresowanie już przynosi jednak rezultaty. Po pierwsze wznowiono wiele publikacji wspomnieniowych. Temat Zagłady żydowskiej mniejszości w Norwegii i losów europejskich Żydów podejmują też studenci historii na wszystkich uniwersytetach.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Mork, E. (2007). Omówienia najnowszej literatury na temat Zagłady Żydów: Skandynavia. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (3), 465-468. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.259

Udostępnij

              Wyświetl Nr 3 (2007)

Nr 3 (2007)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2007-12-01

Dział: Omówienia