Ogłoszenie

Call for Articles - ROK 2022: zaproszenie do nadsyłania propozycji artykułów. Numer chcemy poświęcić szeroko rozumianym ucieczkom przed Zagładą.

2021-10-29

Ucieczki przed Zagładą

Numer 18 rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” (rok 2022) chcemy poświęcić szeroko rozumianym UCIECZKOM przed Zagładą. Interesować nas będą zarówno ucieczki w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Po pierwsze więc chodzi o szybkie oddalenie się z niebezpiecznego czy groźnego miejsca. Może to być błyskawiczna, spontaniczna reakcja na zagrożenie bądź skrupulatnie przemyślana i starannie przygotowywana strategia przetrwania, ocalenia (CZYTAJ WIĘCEJ ...)

Kalendarz i procedura przyjmowania tekstów

30 listopada 2021 r. – ostateczny termin nadsyłania propozycji artykułu zawierającego:

  • konspekt artykułu, na który się składają: tytuł, główne tezy, metodologia, źródła; objętość do 1800 znaków,
  • krótka nota o autorze zawierająca informacje o karierze akademickiej, bieżącej afiliacji, zainteresowaniach i dokonaniach badawczych, wykaz najważniejszych publikacji.
Propozycję artykułu należy przesyłać mailowo na adres redakcji: redakcja@holocaustresearch.pl
 

15 grudnia 2021 r. – termin ostatecznej decyzji Redakcji o przyjęciu propozycji i zamawiania tekstów

1 lutego 2022 r. – nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów